Professional coaching

Laat medewerkers hun potentieel aanboren

Professional coaching

Bij professional coaching is het doel om de effectiviteit van een medewerker te verhogen. Dat begint met bewustwording van het eigen gedrag en de wisselwerking met collega’s. Met dat inzicht ontwikkelen we de handvatten om problemen en conflicten op de werkvloer te tackelen. Het resultaat: betere inzetbaarheid, verantwoordelijkheid en besef van de eigen cirkel van invloed.

In2Coaching-professional-coach-zk
In2coaching Icon Logo

Uit ervaring weten we dat professional coaching medewerkers in tal van situaties verder helpt. Iemand kampt bijvoorbeeld met een burn-out of is op een andere manier vastgelopen. Wil daar wel iets aan doen, maar weet niet wat. Of komt er niet aan toe. Wil doorgroeien, maar komt niet verder. Daarnaast kan professional coaching bijzonder effectief zijn om een vertrekkende medewerker te ondersteunen.

Laat medewerkers hun potentieel aanboren

Verbeterde prestaties en versterkte vaardigheden

Verdieping van relaties en bewustere communicatie

Effectiever invloed aanwenden en meer impact

Positief effect op medewerker én omgeving

Deelnemen / informatie

Wil je meer weten over Professional coaching?

Inschrijven

Meer informatie?