Podcast Bewust vaderschap | Introductie

In deze aflevering ga ik kort in op wat je kan verwachten van de podcast Bewust vaderschap.

  • De visie en het doel
  • Waarom Bewust vaderschap?
  • De opzet van de podcast
  • Uitnodiging tot interactie

Deel:

Andere artikelen

Vader en zoon In2Coaching

Help mijn kind is boos!

Elke ouder zal het herkennen: een kind dat om onbegrijpelijke redenen boos is en zich met geen mogelijkheid tot rede laat brengen. Of een kind