Schatgravers van persoonlijk leiderschap

Wij brengen persoonlijk leiderschap naar het oppervlak. Zodat jij niet alleen jezelf in beweging brengt, maar ook de mensen om je heen.

Coaching

Voor individuen, relaties, teams en organisaties

Onze begeleiding draait om ontdekken. Om bewust worden. Tot de kern komen. En dan keuzes maken. Keuzes die voortkomen uit jouw kern, die kloppen voor jou. We reiken handvatten aan, stimuleren en motiveren. We helpen je bij het vinden van jouw antwoorden en het opdoen van inzichten. Want alleen zo kun je de belangrijke keuzes maken die leiden tot persoonlijk en zakelijk succes.

Werkwijze: altijd op maat

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat je wilt bereiken. Op basis daarvan kijken we welke van onze coaches het beste bij jou past. Verder maken we afspraken over duur, locatie, kosten, opdrachten en hoe we de persoonlijke sessies gaan organiseren. Gemiddeld bestaat een coachingtraject uit zes tot acht sessies, bijvoorbeeld om de twee of vier weken, afhankelijk van hoe snel jij je doelen bereikt. 

In2coaching Kidi Trap 01

coaching PROGRAMMA'S

Vervul je potentieel en verbeter je prestaties

Vaak omschrijven mensen het gevoel als vastzitten. Je wilt meer succes. Minder stress. Meer balans en harmonie. Minder conflicten. Meer vervulling. Minder problemen. Tijdens dit intensieve een-op-eentraject maken we de boel weer los. Je gaat werken aan het ‘zelf’: zelfreflectie, zelfsturing, zelfmanagement, zelfbewustzijn en zelfdiscipline. 

Je ontwikkelt inzicht in waarom je – bewust of onbewust – doet wat je doet. Hierdoor ga je ook het effect van je handelen inzien. En krijg je inzicht in welke mogelijkheden tot verandering er binnen jouw invloedssfeer liggen. Dit versterkt je persoonlijke leiderschapsvaardigheden, zodat je betere beslissingen gaat nemen. En effectiever communiceert, waardoor relaties verbeteren.

Maak energie vrij en bereik meer

Speciaal voor directeuren, managers en ondernemers ontwikkelden we een persoonlijk traject toegespitst op excelleren in een veeleisende professionele omgeving. Dat doen we vanuit onze filosofie dat inzicht in je handelen en in je zelfbeeld leidt tot bewustwording, van zowel je belemmeringen als je krachten. Zo ontstaat zelfsturing, en daarmee focus en plezier. Waardoor je meer bereikt.

Het mes van managementcoaching snijdt aan twee kanten. Voor jouzelf betekent het versnelde ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten. Je leert je team inspireren en motiveren. Je communiceert zelfverzekerder en verbetert je werkrelaties. Ook organisaties profiteren van beter en creatiever management. Dat zich meer gewaardeerd voelt, waardoor betrokkenheid toeneemt en sleutelfiguren behouden blijven voor de organisatie.

Instant feedback voor teams en professionals

Wanneer onze coach met je meeloopt, kun je je niet verschuilen. Daardoor geeft deze intensieve vorm van begeleiding misschien wel het meeste inzicht in je gedrag, communicatie en kwaliteiten. Die je vervolgens verder ontwikkelt met de handvatten die wij je aanreiken. Directe feedback en direct toepassen. Met als resultaat een groeispurt in je professionele rol.

Coaching on the job is zowel geschikt voor teams als voor individuele begeleiding. We hebben ervaring met allerlei soorten teams, waaronder MT’s. De onmiddellijke feedback van de coach maakt teamleden bewust van hun eigen en elkaars gedrag. Zo ontstaat een basis voor onderling begrip. Dit leidt tot betere communicatie en daarmee verbeterde samenwerking.

Communiceer beter met persoonlijke en zakelijke relaties

Weinig heeft zoveel invloed op ons bestaan als onze relaties. Niet alleen de relatie met onze partner, maar ook die met familie en zakelijke contacten. In familiebedrijven vallen bovendien vaak meerdere relaties samen. Willen jullie, zakelijk of persoonlijk, productiever communiceren? Meer positiviteit en emotionele verbinding? Met relatiecoaching ontwikkel je wederzijds begrip en respect voor individuele stijlen en manieren waarop we met situaties omgaan.

Relatiecoaching biedt inzicht in wat er speelt binnen een relatie. De wisselwerking. Hierbij werken we vanuit de drie systematische wetten die alle relaties kenmerken: verbinding, ordening en de balans tussen geven en ontvangen. Deze aanpak leidt tot bewustwording van zowel de storingen als behoeften. Met deze handvatten kunnen jullie echt contact maken. Geweldloos communiceren. Zodat je conflicten oplost en voorkomt.

Laat medewerkers hun potentieel aanboren

Bij professional coaching is het doel om de effectiviteit van een medewerker te verhogen. Dat begint met bewustwording van het eigen gedrag en de wisselwerking met collega’s. Met dat inzicht ontwikkelen we de handvatten om problemen en conflicten op de werkvloer te tackelen. Het resultaat: betere inzetbaarheid, verantwoordelijkheid en besef van de eigen cirkel van invloed.

Uit ervaring weten we dat professional coaching medewerkers in tal van situaties verder helpt. Iemand kampt bijvoorbeeld met een burn-out of is op een andere manier vastgelopen. Wil daar wel iets aan doen, maar weet niet wat. Of komt er niet aan toe. Wil doorgroeien, maar komt niet verder. Daarnaast kan professional coaching bijzonder effectief zijn om een vertrekkende medewerker te ondersteunen.

Betere resultaten en meer werkplezier

Ons traject voor teams richt zich op het zichtbaar maken van patronen die normaliter onder de oppervlakte blijven. Denk aan gedrag waarvan we ons niet bewust zijn. En de invloed daarvan op samenwerking, communicatie en teameffectiviteit. Hierdoor ontstaat openheid en onderling vertrouwen. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid. En daarmee betere resultaten en meer werkplezier.

Zet teamcoaching in voor een goede start van nieuwe teams of het samenvoegen van bestaande. Om een vastgelopen team vlot te trekken of het aanwezige potentieel beter te benutten. Om chronisch oud zeer te verhelpen of de beruchte eilandjescultuur tegen te gaan. Wanneer je vanuit een nieuwe visie gaat werken. Of op een nieuwe manier, bijvoorbeeld als zelforganiserende teams.

Individuele gedragsverandering op organisatieniveau

Betere samenwerking binnen teams is één, betere samenwerking tussen teams is een heel ander verhaal. Toch begint ook hier verandering met bewustwording van de eigen houding en het eigen gedrag. Want alleen zo beklijft verandering ook op de lange termijn. Onze aanpak zorgt bovendien voor snelle resultaten en voldoende diepgang.

Organisatiecoaching leidt onrust en weerstand bij fusies en andere organisatieveranderingen in goede banen. Om vervolgens de medewerkers mee te nemen naar de nieuwe situatie. Het laat teams beter samenwerken, ook als de samenwerking al goed is. Je kunt organisatiecoaching dan ook inzetten om een goedlopende organisatie nog beter te laten presteren.